Disclaimer

Stichting Project Lala Salama streeft ernaar de op deze website geplaatste informatie zo betrouwbaar, compleet en actueel mogelijk te houden.Stichting Project Lala Salama accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wel stelt het Stichting Project Lala Salama het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld: info@lalasalama.org

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties worden ontworpen en onderhouden. De juistheid en volledigheid van de op deze website gepresenteerde

informatie kan Stichting Project Lala Salama niet garanderen.Informatie en berichten die Stichting Project Lala Salama ontvangt naar aanleiding vandeze website worden door beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en Stichting Project Lala Salama behoud zich het recht voor deze informatie vrij te gebruiken, zonder dat daar verder nadere toestemming voor nodig is. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijk aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. Lees hiervoor onze privacyverklaring.

Help je mee?

Steun stichting Lala Salama met een eenmalige of periodieke bijdrage

image
Doneer