Onze werkwijze

Lala Salama heeft niet als doel kinderen te garanderen van een stabiele toekomst, daar zijn wij als kleine organisatie ook niet toe in staat. Maar wij proberen wel te bewerkstelligen dat kinderen een eerlijke kans krijgen op een betere toekomst door educatie.

In samenwerking met scholen, ouders, verzorgers en de bredere gemeenschappen, zet Lala Salama voedselprogramma’s op om voedselonzekerheid tegen te gaan. Papprogramma’s zijn de eerste stap om voedselonzekerheid tegen te gaan, met als doel over te gaan in duurzame landbouwprojecten om de zelfredzaamheid van scholen te bevorderen. Door voeding aan te bieden motiveren we kinderen om naar school te komen en bevorderen we de continuïteit van onderwijs. Goede voeding draagt bij aan een betere lichamelijke ontwikkeling, waardoor concentratie stijgt en schoolresultaten beter worden.

Lees meerLees minder

Onze missie

Door samen te werken met scholen en gemeenschappen zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk kinderen toegang krijgen tot onderwijs in Zuid-Kenia. Wij vinden dat ieder kind in staat moet worden gesteld om zijn of haar dromen waar te maken.

Lala Salama gaat in elk project uit van gedeelde verantwoordelijkheid en uiteindelijk zelfredzaamheid van de gemeenschap, scholen, ouders en kinderen met wie we werken. We opereren in Zuid Kenia waar we de omstandigheden en behoeftes kennen, om zo een zo groot en passend mogelijke impact te bereiken met de beschikbare middelen. Bij het opzetten en uitvoeren van de papprogramma’s en landbouwprojecten op scholen streven wij naar:

- Gedeelde verantwoordelijkheid met de scholen en gemeenschappen waar we mee werken.
-Zelfredzaamheid, zodat de impact duurzaam en toekomstbestendig wordt.
-Een zo groot en passend mogelijke impact met beschikbare middelen. Doordat wij de scholen en gemeenschappen goed kennen weten we zeker dat het geld en andere middelen worden ingezet daar waar ze het meest nodig zijn.

Doelen waar wij voor strijden

Geen armoede

Lala Salama gelooft dat onderwijs de sleutel is om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Door papprogramma’s en andere initiatieven aan het onderwijs toe te voegen, gaan of blijven kinderen naar school komen en leren ze groter te dromen.

Geen honger

Ons allereerste project was een irrigatiesysteem om een kindertehuis zelfvoorzienend te maken met voedsel, en onze huidige papprojecten voeden  dagelijks ruim 1500 kinderen. Het verstrekken van voedsel op scholen draagt bij aan het verminderen van honger en ondervoeding bij kinderen. Wij willen duurzame voedselproductie garanderen, zodat gemeenschappen minder afhankelijk zijn van hulp. Dat doen we door middel van landbouwprojecten waarmee scholen zelfvoorzienend worden.

Kwaliteitsonderwijs

Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht, maar in Zuid-Kenia werken kinderen vaak in plaats van dat zij naar school gaan. Door het aanbieden van voedsel op school creëren we eerlijke kansen voor alle leerlingen, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond. Voeding op school draagt bij aan de gezondheid en welzijn van de leerlingen, wat op zijn beurt de schoolaanwezigheid en geletterdheid verbetert. Educatieve activiteiten zullen kinderen leren over voeding, voedselproductie en landbouwpraktijken. Dit kan bijdragen aan het creëren van beter geïnformeerde en betrokken burgers en leert hen een vaardigheid voor het leven. Vooral omdat pastorale gemeenschappen voornamelijk afhankelijk zijn van de landbouw als hun belangrijkste inkomensbron

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Lala Salama bereikt meer door samen te werken met partners. Wij werken met scholen, bedrijven, burgers en organisaties – op mondiaal, regionaal en lokaal niveau. Als organisatie bundelen wij in Nederland en Kenia de krachten met diverse hulporganisaties om kennis te delen en uit te wisselen.

Lees meer over

Onze projecten

Lees meer over

Onze tijdlijn

Help je mee?

Steun stichting Lala Salama met een eenmalige of periodieke bijdrage

image
Doneer