Algemene voorwaarden

Hieronder lees je de algemene voorwaarden voor deze website.

Deze website is eigendom van Stichting Project Lala Salama. Als je deze website gebruikt,betekent dit, dat je volledig akkoord gaat met de voorwaarden die Stichting Project Lala Salamaaan het gebruik ervan stelt. De geldende voorwaarden worden op deze plek op de websitegepubliceerd. Deze website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. Je mag doorhet gebruik van deze website niet de rechten van derden schenden of beperken. Het is ook niettoegestaan om anderen te hinderen in het gebruik van de website.

Deze website en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s betreffende en verbandhoudend met Stichting Project Lala Salama, worden verstrekt ‘zoals zij zijn’, zonder enigeverklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, hetzij impliciet of expliciet.Stichting Project Lala Salama is niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van directe,indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het niet-toegankelijk zijn van de website (contractueel of door nalatigheid).

Het vermenigvuldigen van het materiaal op deze site voor privé-gebruik is toegestaan.Voorwaarden daarvoor is dat de auteursrechtelijke vermeldingen en bronvermeldingen meeworden gereproduceerd. Er mogen geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht

Help je mee?

Steun stichting Lala Salama met een eenmalige of periodieke bijdrage

image
Doneer